Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Οδυσσέας Ελύτης...απόσπασμα..

ΑΣΚΗΤΙΚΗ απόσπασμα

Καβάφης Σεπτέμβρης 1903

τα εφτα ποτάμια

PAUL ELUARD - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

Δια χειρός, από το κανάλι μου, αφιερωμένο σε όλους.....

Οι όροι για την συμφωνία-«γέφυρα»
Τετράμηνη παράταση, κατάλογο μεταρρυθμίσεων, αναθεώρηση του προϋπολογισμού, «όχι» σε μονομερείς ενέργειες και υπό διαπραγμάτευση το πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτά προβλέπει, μεταξύ άλλων, η συμφωνία του Eurogroup για την Ελλάδα.

Παράλληλα επιστρέφουν 10,9 δισ. ευρώ από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στον EFSF διότι το Eurogroup αποφάσισε να παραμείνουν για την αναχρηματοδότηση των τραπεζών και όχι για τη χρηματοδότηση του κράτους.

Το χρονοδιάγραμμα

Μέχρι την Δευτέρα η Αθήνα θα πρέπει να έχει παρουσιάσει τον κατάλογο με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να λάβει το «πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες. Την Τρίτη θα αποφασίσουν οι ευρωπαΪκοί θεσμοί εάν οι μεταρρυθμίσεις είναι αρκετές και στη συνέχεια αναμένεται να εγκριθεί από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια η απόφαση για την συμφωνία-«γέφυρα».

Τον Απρίλιο θα καταρτιστεί η τελική λίστα για το πώς θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και μετά από τέσσερις μήνες θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, προκειμένου να εγκριθούν τα κεφάλαια για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Eurogroup για την Ελλάδα:

«Το Eurogroup επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες προσαρμογής που ανέλαβε η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, έχουμε, από κοινού με τα θεσμικά όργανα, ξεκινήσει εντατικό και εποικοδομητικό διάλογο με τις νέες ελληνικές αρχές και σήμερα φτάσαμε σε κοινό τόπο.

Το Eurogroup σημειώνει, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμφωνίας, το αίτημα από τις ελληνικές αρχές για μία παράταση της Master Financial Assistance Facility Agreement (MFFA), η οποία υποστηρίζεται από μία σειρά δεσμεύσεων. Ο σκοπός της επέκτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης με τις συνθήκες στην τρέχουσα συμφωνία, κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση της δεδομένης ευελιξίας, η οποία θα εξεταστεί από κοινού με τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς. Αυτή η επέκταση θα γεφυρώσει επίσης τον χρόνο για συζητήσεις για μία πιθανή επόμενη (follow-up) συμφωνία μεταξύ του Eurogroup, των θεσμών και της Ελλάδας.

Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν μία πρώτη λίστα με μεταρρυθμίσεις, με βάση την τρέχουσα συμφωνία, έως το τέλος της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου. Οι θεσμοί θα παρέχουν μία πρώτη άποψη για το εάν αυτή είναι ικανοποιητικά κατανοητή για να αποτελέσει ένα έγκυρο σημείο έναρξης για μία επιτυχή κατάληξη της αξιολόγησης. Η λίστα θα συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω και εν συνεχεία θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς έως το τέλος του Απριλίου.

Μόνο η έγκριση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης για την διευρυμένη συμφωνία από τους θεσμούς θα επιτρέψει με τη σειρά της την οποία εκταμίευση της δόσης του τρέχοντος προγράμματος του EFSF και την μεταβίβαση των SMP κερδών του 2014. Και τα δύο, υπόκεινται και πάλι σε έγκριση από το Eurogroup.

Εν όψει της αξιολόγησης των θεσμών το Eurogroup συμφωνεί ότι τα κεφάλαια, έως τώρα διαθέσιμα στο «μαξιλάρι» (buffer) του ΤΧΣ, θα πρέπει να κρατηθούν από τον EFSF, άνευ δικαιωμάτων τρίτων για τη διάρκεια της επέκτασης της MFFA. Τα κεφάλαια συνεχίζουν να είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της επέκτασης της MMFA και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα έξοδα εξυγίανσης. Θα διατεθούν μόνο κατόπιν αιτήματος από την EKT/SSM.

Υπό αυτό το πρίσμα, χαιρετίζουμε την δέσμευση των ελληνικών αρχών να εργαστούν από κοινού σε στενή συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς και εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζουμε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης συμφωνήσαμε ότι το ΔΝΤ θα συνεχίζει να έχει τον ρόλο του.

Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή τους σε ευρύτερη και βαθύτερη διαδικασία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο να βελτιώσει τις προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης, να διασφαλίσει την σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού κλάδου και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν τις εδώ και καιρό εκπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσουν την διαφθορά και την φοροδιαφυγή, και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα του δημόσιου τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να κάνουν την καλύτερη χρήση της συνεχιζόμενης πρόβλεψης για τεχνική βοήθεια.

Οι ελληνικές αρχές επαναδιατυπώνουν την κατηγορηματική δέσμευσή τους για την τήρηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς όλους τους πιστωτές τους στο ακέραιο και εγκαίρως.

Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης δεσμευτεί να διασφαλίσουν τα κατάλληλα πρωτογενή πλεονάσματα ή έσοδα χρηματοδότησης τα οποία απαιτούνται για την εγγύηση της βιωσιμότητας του χρέους σύμφωνα με την ανακοίνωση του Eurogroup του Νοεμβρίου 2012. Οι θεσμοί θα πρέπει να συνυπολογίσουν τις οικονομικές συνθήκες του 2015, για τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2015.

Υπό το πρίσμα αυτών των δεσμεύσεων, χαιρετίζουμε ότι σε αρκετούς τομείς, οι προτεραιότητες των ελληνικών αρχών μπορούν να συμβάλουν σε μια ενίσχυση και καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας συμφωνίας. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απόσχουν από οποιαδήποτε επαναφορά μέτρων και μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα επηρέαζαν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη ή την χρηματοοικονομική σταθερότητα, όπως αξιολογείται από τους θεσμούς.

Βάσει του αιτήματος, των δεσμεύσεων από τις ελληνικές αρχές, των συμβουλών των θεσμών, και της σημερινής συμφωνίας, θα ξεκινήσουμε τις εθνικές διαδικασίες με στόχο να καταλήξουμε σε μια τελική απόφαση για την παράταση του τρέχοντος EFSF Master Financial Assistance Facility Agreement μέχρι τέσσερις μήνες από το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF. Επίσης καλούμε τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να ξεκινήσουν εκ νέου και αμέσως τη δουλειά που θα επιτρέπει την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Παραμένουμε δεσμευμένοι να παρέχουμε επαρκή στήριξη στην Ελλάδα μέχρι να ανακτήσει πλήρη πρόσβαση στην αγορά όσο η χώρα τηρεί τις δεσμεύσεις της εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου».

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΔΕΝ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΟΒΟ !!!

Η αδιαλλαξία της Γερμανίας μέσα στη δίνη των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες χωρίς καν να διαβάσει το ελληνικό αίτημα, αποδεικνύει ένα πράγμα: Δεν έχει καμία διάθεση να λύσει το θέμα.
Είναι αυτό που έχω επαναλάβει πολλάκις: δεν τους ενδιαφέρει το χρέος. Καμουφλάρονται και οχυρώνονται πίσω από αυτό, προκειμένου να μας στείλουν στη γωνία και να κυριαρχήσουν στο “οικόπεδο” που λέγεται Ελλάδα και να εξασφαλίσουν την κυριαρχία τους σε όλη την Ευρώπη!

Η ελληνική κυβέρνηση δεν τους φοβάται. Γιατί δεν επενδύει στον φόβο!

Σε λίγο είναι η κρίσιμη διάσκεψη του Eurogroup. Η κυβέρνηση δεν είναι μόνη της. Έχει συμπαραστάτες και συμπορευόμενους όλη την Αριστερά, όλους εμάς!
Μην ξεχνάμε ότι είμαστε πρωτοπορία για το μέλλον της Ευρώπης και της χώρας μας!
Έχουμε χρέος να το δείξουμε σε κάθε τόπο και με κάθε τρόπο!

Είναι η ώρα της Αριστεράς , η ώρα του αγώνα, η ώρα της διεκδίκησης! Είμαστε περήφανα όλοι μαζί!

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015
Αγνά και φυσικά με γνώση και μεράκι...


                                              http://www.somacare.gr/

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ SCHAUBLE :
  ΛΥΠΟΥΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ  ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ , ΤΗΝ ΦΤΩΧΗ ΣΑΣ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ  ΕΝΟΣ  ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΛΑΟΥ!!

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

ΛΑΜΠΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ..: ΑΝΔΡΕΑ Α.ΑΡΤΕΜΗ:"ΩΡΑΙΟΣ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ"με τον Στέλιο Κακογιάννη

Μετά τις χθεσινές προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, έχει αρκετό ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς τις τοποθετήσεις υπουργών και βουλευτών στην σημερινή ολομέλεια της Βουλής.
Αυτό που διαφαίνεται καθαρά, είναι η αμηχανία και η ελλιπής τεκμηρίωση θέσεων και απόψεων των βουλευτών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν ,με ανεπαρκή επιχειρήματα, τις καταστροφικές για τον τόπο ,επιλογές της προηγούμενης κυβέρνησης, στο θέμα του χρέους και της δημοσιονομικής κρίσης.
Σημαίνει δηλαδή, ότι οι προγραμματικές δηλώσεις δια στόματος Πρωθυπουργού, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της πολιτικής που προτίθεται να εφαρμόσει η σημερινή Αριστερή κυβέρνηση.
Είναι η πρώτη φορά , που μια Αριστερή κυβέρνηση κρατά τα ηνία της χώρας. Αυτό δημιουργεί σύγχυση και αποσυντονισμό στην αντιπολίτευση, βλέποντας την βούληση και την αποφασιστικότητα μιας κυβέρνησης που, καθαρά και σταθερά τάσσεται υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, υψώνοντας ανάστημα ενάντια στα συμφέροντα του κεφαλαίου και της ολιγαρχίας!
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Τιμή μας και καμάρι μας η εκλογή της Ζωής! Ξέρουμε και το ήθος και την ακεραιότητά της.

 Συντασσόμαστε στο πλευρό της και στεκόμαστε άγρυπνα και στο πλευρό της κυβέρνησης της Αριστεράς, χτίζοντας ένα τείχος ενάντια στην λιτότητα και την απαξίωση που θέλουν να μας επιβάλλουν ξενόφερτες δυνάμεις!

 Είναι στο χέρι μας  να προτάξουμε αξίες και περηφάνια του Ελληνικού λαού και να δείξουμε σε όλους ότι απορρίπτουμε τα σκοτεινά τους σχέδια και δεν διαπραγματευόμαστε την αξιοπρέπεια μας!

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟ ΟΧΙ ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ


(Κυρ. 01/2/15 - 15:36)

ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ!
Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΣΠΑΝΟΥ*
Εδώ και λίγες μέρες, ζούμε μια νέα κατάσταση στην Ελλάδα που πριν μερικά χρόνια δεν θα μπορούσαμε να την φανταστούμε καν. Η κυβέρνηση που προήλθε μετά τον εκλογικό θρίαμβο του ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας και προετοιμάζεται για την υλοποίηση του προγράμματός της.
Ήδη μετά την ορκωμοσία και τις πρώτες δηλώσεις των Υπουργών, φαίνεται ότι είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις της, να ανατρέψει τους μνημονιακούς νόμους, να αμφισβητήσει την παρουσία της τρόικας, να προστατεύσει τον εθνικό πλούτο, να προχωρήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας (αναιρώντας ιδιωτικοποιήσεις π.χ. ΔΕΗ και ξηλώνοντας το ΤΑΙΠΕΔ), να αντιμετωπίσει άμεσα την ανθρωπιστική κρίση και να στηρίξει το λαϊκό εισόδημα.
Οι ανακοινώσεις της νέας κυβέρνησης έχουν προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, ανακούφιση στον ελληνικό λαό και στην Ευρώπη αλλά και μεγάλη ανησυχία στους συντηρητικούς παράγοντες. Οι επισκέψεις Schulz και Dijsselbloem είχαν ουσιαστικά ως στόχο να προειδοποιήσουν και να εκφοβίσουν την ελληνική κυβέρνηση για τα δεινά που έχουμε να υποστούμε αν δεν εξακολουθήσουμε να τηρούμε ευλαβικά το πρόγραμμά τους. Αν σκεφτούμε φυσικά το τι έχουμε υποστεί ακλουθώντας το – εκρηκτική αύξηση του χρέους, ύφεση, 1,5 εκατομμύριο ανέργους, 2,5 εκατομμύρια φτωχούς - καταλαβαίνουμε ότι τα χειρότερα μας περιμένουμε αν εξακολουθήσουμε να το υλοποιούμε.
Το Βερολίνο και οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν ότι διακυβεύονται ουσιαστικά τα συμφέροντά τους και ότι και οι ίδιοι είναι στριμωγμένοι δεδομένου ότι η πλειοψηφία των λαών της Ευρώπης και ιδιαίτερα του Νότου αντιδρούν στη λιτότητα και έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην Ελλάδα.
Ήδη χθες, Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015, έγινε στην Ισπανία, με κάλεσμα του Podemos, μια τεράστια διαδήλωση, με συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, με συνθήματα καταδίκης της λιτότητας και έκφρασης συμπαράστασης στην Ελλάδα.
Η σύγκρουση της ελληνικής κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της τρόικας, τα συναισθήματα υπερηφάνειας που έφεραν στον λαό και η έκφραση αλληλεγγύης από τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης δεν είναι κάτι που γίνεται αρεστό από τους εκπροσώπους του ξένου και ντόπιου κεφαλαίου. Οι αντιδράσεις, λοιπόν, μπορεί να είναι μεγάλες τις επόμενες ημέρες από αυτούς που ξέρουν ότι τα παίζουν όλα για όλα.
Ποια μπορεί να είναι η απάντηση σε όλα αυτά; Η κινητοποίηση του ίδιου του λαού. Τα συνδικάτα, κοινωνικοί φορείς, λαϊκές επιτροπές, όλες οι συλλογικότητες είναι αναγκαίο να ενεργοποιήσουν τον λαό και να προχωρήσουν σε πραγματοποίηση μεγάλων λαϊκών διαδηλώσεων.
Τα αιτήματα για τα οποία ψήφισε ο λαός την Αριστερά - διαγραφή του χρέους, κατάργηση των μνημονίων, άμεση απομάκρυνση της τρόικας από την Ελλάδα, εθνική ανεξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύνη - πρέπει να είναι αιτήματα των ίδιων των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των νέων που πρέπει να τα διεκδικήσουν μέσα από μεγάλες, λαϊκές κινητοποιήσεις στήριξης και απαίτησης από την κυβέρνηση να μη κάνει ούτε ένα βήμα πίσω.
Να μη κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από την υλοποίηση του προγράμματος της εκφράζοντας την απαίτηση του ίδιου του λαού να αποκτήσει ξανά το δικαίωμα στη ζωή, στην ελπίδα, στο μέλλον.
Ήρθε η ώρα λοιπόν, τα ίδια τα συνδικάτα και τα κινήματα σε κάθε πόλη και σε κάθε περιοχή σε όλη την Ελλάδα να αναλάβουν την ευθύνη τους για διοργάνωση μεγάλων λαϊκών κινητοποιήσεων που θα εκφράζουν την απαίτηση και την αποφασιστικότητα του ίδιου του ελληνικού λαού να διώξει την τρόικα, να συγκρουστεί με αυτούς που έχουν λεηλατήσει τη ζωή του.
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΛΟΙΠΟΝ!
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!


* Η Δέσποινα Σπανού είναι Υπεύθυνη του Τμήματος Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2015

Συνάντηση υπεύθυνου του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα Ελληνισμού της Διασποράς με ομογενείς από τη Λατινική Αμερική


Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπεύθυνου του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα Ελληνισμού της Διασποράς Β. Πριμικήρη και αντιπροσωπείας μελών του ΣΑΕ (Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού) από τη Λατινική Αμερική.Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ του υπεύθυνου του κόμματος για θέματα ελληνισμού της διασποράς Β. Πριμικήρη με στελέχη της ομογένειας από τη Λατινική Αμερική.
Από την Αργεντινή παρευρέθηκε ο κ. Μάριος Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Αργεντινής και μέλος του ΣΑΕ και από τον Παναμά ο κ. Φώτης Παπαδίκης ,μέλος του ΣΑΕ Λατ. Αμερικής.
Στη συνάντηση αυτή, που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τον ελληνισμό της διασποράς και ειδικότερα τον θεσμό του ΣΑΕ.
Από την πλευρά του ο κ. Πριμικήρης δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει όλες τις προσπάθειες των συμπατριωτών μας που θα είναι προς το συμφέρον των εκατομμυρίων Ελλήνων της διασποράς.
-